Nástroj pro analýzu uživatelských dat získaných z instalací AVG Admin Konzole

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tento dokument se zabývá návrhem a implementací nástroje, který umožňuje vyhodnocování a vizualizaci statistických dat sesbíraných od uživatelů aplikace AVG Admin Konzole. V dokumentu jsou popsána statistická data s jejich lokalizacemi a také uložení všech těchto dat v databázi. Aplikace byla otestována na reálných datech a na základě analýzy výsledků jsou navržena možná vylepšení.
This document describes the design and implementation of a tool which allows for evaluation and visualisation of statistical data gathered from users of the AVG Admin Console application. The document describes collected statistical data including their localization and storing all the data in the database is discussed. The application was tested on real statistical data and possible improvements based on the results are proposed.
Description
Citation
HEROUTOVÁ, T. Nástroj pro analýzu uživatelských dat získaných z instalací AVG Admin Konzole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Napadá vás nějaké rozšíření SQM dat, které by uživatelům vaší aplikace poskytlo cenější analýzu použití AVG Admin Konzole? Které úpravy (a jak komplikované) je potřeba udělat, pokud bychom chtěli výslednou aplikaci použít pro jiný program než AVG Admin Konzole?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO