Elektrické, optické a senzorové vlastnosti organických polovodičů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Existuje velký zájem o levné, citlivé a selektivní senzory. V této práci popisujeme využití rozpustných substituovaných ftalocyaninů jako citlivých materiálů pro detekci řady plynů. Studovali jsme optické, elecktrické a senzorové vlastnosti několika ftalocyaninů. Byl popsán mechanizmus interakce tenkých vrstev ftalocyaninů s různými studovanými plyny. Zjistilo se, že ftalocyaniny substituované sulfo-skupinami jsou velmi citlivé na vodní páru. Sulfonamidicky substituované ftalocyaniny jsou vhodné pro detekci oxidu dusičitého a těkavých organických rozpouštědel. Při vyšších teplotách tert-butylový ftalocyanin je vhodný pro detekci nízkých NO2 koncentrací. Experimentální výsledky byly využity pro konstrukci nových typů komerčních senzorů pro detekci NO2, etanolu a vlhkosti.
There is big interest in cheap, sensitive and selective gas sensors. In this work, substituted soluble phthalocyanines are proposed as a sensing materials for several gases. Optical, electrical and gas sensing properties of several phthalocyanines were studied and the mechanisms of their interaction with several analyte gases are described. It was found, that sulfo-substituted Pcs has good sensitivity to humidity. Sulfonamide-substituted phthalocyanines are promising for nitrogen dioxide and volatile organic compounds detection. tert-Butyl-substituted phthalocyanines are sensitive to NO2 under higher temperature and seems to be used for environmental monitoring. Commercial gas sensors for NO2, ethanol and humidity were successfully created.
Description
Citation
POCHEKAILOV, S. Elektrické, optické a senzorové vlastnosti organických polovodičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. (školitel) (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Brandštetr, DrSc. (člen) doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-25
Defence
Po krátkém úvodu a představení přednesl doktorand powerpointowou prezentaci své disertační práce. Poté byly čteny oponentské posudky a zodpovězeny dotazy v posudcích obsažené.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO