Konstrukce vřetene vrtacího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene vrtacího stroje. První část obsahuje rešerši v oblasti vrtacích strojů z hlediska jejich konstrukce. Dále je v první části obsažena rešerše vřeten obráběcích strojů a jejich součástí. Druhá část se zabývá vlastní konstrukcí vřetena dle zvolených parametrů, včetně nezbytných výpočtů. Součásti práce je výkres sestavy vřetena a 3D model vřetena vytvořený v programu Autodesk Inventor 2012.
The subject of this bachelor’s thesis is the design of a drilling machine. The first part consists of a research in the field of drilling machines from the point of view of their construction. It also includes a research of machine-tools spindles and their structural parts. The second part focuses on the design of the spindle according to the selected parameters, including the necessary calculations. The thesis includes spindle assembly drawing and 3D model created with Autodesk Inventor 2012 software.
Description
Citation
SOBOTKA, R. Konstrukce vřetene vrtacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO