Moderní metody přípravy porézní biokeramiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá metodami přípravy porézních keramik se zaměřením na biokeramické podpůrné systémy kostních tkání, anglicky nazývané "bioscaffolds". Rešerše je členěna do tří částí. První část je věnována koloidním suspenzím, jejich přípravě a konsolidaci. Druhá část se zabývá metodami výroby porézních struktur a část třetí je věnována problematice využití porézních biokeramik v medicíně. Praktická část práce se věnuje testům gelace.
Bachelor thesis is written with focusing to bioscaffolds. Thesis is devided into three parts. First part is focused to colloid suspensions, their preparation and consolidation. Second part is focused to preparation methods of porous ceramics. The third part describes scaffolds and their use in medicine. Practical part is focused to gels preparation.
Description
Citation
ŠŤASTNÝ, P. Moderní metody přípravy porézní biokeramiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen) Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO