Marketingový mix vybraného podnikatelského subjektu

but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Karpeta (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Karpeta: Na str. 99 Ekonomické zhodnocení - Nemáte vyčíslené náklady k běžnému provozu u přípravy filtrované kávy, můžete to, prosím, vysvětlit? Ten váš návrh má omezenou roční platnost nebo se bude opakovat i další roky? Vzhledem k dnešní době, jak byste reagovala na změnu cen? - odpovězeno doc. Zich: Proč filtrovaná káva? Testovala jste to, zda zákazníci chtějí filtrovanou kávu? Jaké je struktura zákazníků? Na základě čeho se domníváte, že ženy preferují filtrovanou kávu? Odhady odlivu zákazníků, ve všech variantách Vám vzrostly tržby, vysvětlete to. Jaká je citlivost zákazníků na zvýšení ceny? Myslíte, že cenová citlivost tam nebude vstupovat? Proč si to myslíte? Jaké jsou ceny konkurence v tomto oboru? Co je výjimečné u vaši společnosti? Většina zákazníků jsou ženy, přesto se prezentuje kadeřnictví jako pro všechny - ženy, muže a děti, neměly by být návrhy trochu jiné? - odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorProcházková, Anetacs
dc.contributor.refereeZach, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.available2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na marketingový mix vybraného podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje teoretické pojmy z oblasti marketingu a definuje vybrané analýzy. V analytické části je daný podnikatelský subjekt charakterizován a jsou zde provedeny jednotlivé analýzy. Návrhová část poté uvádí v návaznosti na analytickou část práce vlastní návrhy na změnu marketingového mixu v tomto podnikatelském subjektu.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis focuses on the marketing mix of selected business entity. Thesis is divided into theoretical, analytical and proposal part. Theoretical part is focused on theoretical concepts in marketing and defines several selected analyses. Analytical part consists of selected business entity characterization and analyses execution. Proposal part is focused on proposing changes in the marketing mix of selected business entity.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationPROCHÁZKOVÁ, A. Marketingový mix vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other141590cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205071
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectslužbycs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectservicesen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleMarketingový mix vybraného podnikatelského subjektucs
dc.title.alternativeMarketing Mix Of Selected Business Entityen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-10cs
dcterms.modified2022-06-15-13:00:18cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid141590en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.27 09:38:04en
sync.item.modts2022.09.26 11:03:06en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141590.html
Size:
8.87 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141590.html
Collections