Inteligentní cykloblikač

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba inteligentního cykloblikače. Tento cykloblikač je postaven na mikrokontroléru ATmega32 a MEMS akcelerometru s gyroskopem MPU6050. V práci se zabývám návrhem schématu, následnou výrobou desky plošného spoje a vývojem softwaru pro mikrokontrolér.
The main goal of this bachelor thesis is propose and create intelligent cycle flasher. This cycle flasher contains microcontroller ATmega32 and MEMS accelerometer with gyroscope MPU6050. In my thesis I am dealing with schematics and printed circuit board proposing, printed circuit board creation a with software development.
Description
Citation
DYTRYCH, P. Inteligentní cykloblikač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO