Návrh stendu pro testování protetických chodidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca obsahuje stav súčasného poznania, ktorý zahŕňa biomechaniku chôdze, definíciu a klasifikáciu protézy dolnej končatiny a používané spôsoby testovania transtibiálnych protéz. Ďalej obsahuje popis a zaťažovacie podmienky hlavnej životnostnej a statickej skúšky protetického chodidla podľa normy EN ČSN 10 328. Práca sa odvíjala od analýzy problému cez konštrukčné riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky skúšania. Výstupom tejto práce je konštrukčný návrh testovacieho stendu s pneumatickým pohonom ako 3D model vytvorený v programe Inventor 2013 s príslušnými výpočtami v programe MathCad 14 spolu s výkresom zostavy, výkresmi zvarkov a výkresovou dokumentáciou ostatných súčastí.
The Bachelor's Thesis first reviews the general body of knowledge related to biomechanics of gait. The paper also provides definition and classification of a lower leg prosthesis together with a review of the most widely used transtibial prosthesis testing methods. The project also provides description and loading conditions of the main d ynamical a nd s tatical t est o f a lower leg p rosthesis a cording t o E N Č SN 10 328. The paper starts with analyzing the problem and continues with construction solutions complaint with testing requirements. The main output of the project is a 3D model of a test stand design with pneumatic actuator created in Inventor 2013 with related calculations in MathCad 14. The project includes also an assembly drawing, drawings of the welded pieces and drawings of other components.
Description
Citation
ŠVACHOVÁ, M. Návrh stendu pro testování protetických chodidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO