Konstrukce transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá konstrukcí transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. Na základě znalosti biomechaniky chůze a analýzy současného stavu poznání je navrženo protetické chodidlo pro pacienta s nízkým stupněm fyzické aktivity. Dále se práce věnuje konstrukci individuálního pahýlového lůžka pro vybraného pacienta. Lůžko je navrženo s využitím postupů reverzního inženýrství na základě prostorové geometrie pacientova pahýlu, získané 3D skenováním. Pro ověření funkčnosti chodidla i lůžka jsou vyrobeny zkušební vzorky, které jsou podrobeny mechanickému testování v souladu s metodikou uvedenou v normě ISO 10328. Poslední fáze práce zahrnuje výrobu funkčních vzorků navržených dílů technologií FDM, sestavení modulární transtibiální protézy a její testování s pacientem.
The thesis deals with the design of a transtibial prosthesis by additive manufacturing technology. Based on walking biomechanics and the current situation of knowledge a prosthetic foot has been designed for a patient with low level of physical activity. Furthermore, the thesis describes the design of an individual socket for the patient. The socket has been designed by reverse engineer procedure based on the three-dimensional geometry of patient´s stump obtained by 3D scanning. Testing samples of the foot and the socket have been made for the check of functionality of both the devices and then subjected to mechanical tests in accordance to the methodology regulation ISO 10328. Finally, the thesis depicts the FDM technology used for the production of functional samples of the designed devices; assembly of modular transtibial prosthesis and its testing by the patient.
Description
Citation
KOPECKÝ, M. Konstrukce transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sehnoutka (člen) Ing. Marek Hruška (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO