Studie MÚK Mohelnice - jih na dálnici D35

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá studií variantního řešení mimoúrovňové křižovatky MÚK Mohelnice – jih na plánované dálnici D35. Cílem práce je prověření proveditelnosti a optimalizace návrhových prvků MÚK Mohelnice-jih a také dořešit následné napojení jižní části města Mohelnice včetně průmyslové zóny na plánovanou dálnici D35 v úseku Staré Město – Mohelnice.
This thesis deals with study of variant solutions for interchange MÚK Mohelnice – jih on planned highway D35. The aim is to verify viability and optimalization of design elements MÚK Mohelnice – jih and also answer of the subsequent connection of southern part of town Mohelnice, including industrial zone, to planned highway D35 in section Staré Město – Mohelnice.
Description
Citation
ONDŘEJOVÁ, B. Studie MÚK Mohelnice - jih na dálnici D35 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. - předseda, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Sachr - tajemník, Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Veronika Valentová, Ph.D. - člen, Ing. Radovan Hrnčíř - člen, Ing. Lotfi Hatem, CSc. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Studentka si řádně připravila prezentaci k obhajobě své diplomové práce, kterou před komisí prezentovala. Následně byly přečteny oba posudky, jak vedoucího, tak oponenta diplomové práce. Studentka byla vyzvána ke zodpovězení dotazů uvedených v oponentním posudku. Tyto dotazy studentka zodpověděla. Předsedkyně vyzvala členy komise ke kladení dotazů k samotné diplomové práci. Studentce byly položeny dotazy, na které studentka odpověděla. Studentka svou diplomovou práci úspěšně obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO