Experimentální ověření konceptu aktivního řízení proudu na profilu křídla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá experimentálním ověřením aktivního řízení proudu kolem profilu, které může být potenciální náhradou za vztlakovou mechanizaci. Práce obsahuje rešeršní část, ve které jsou představeny prvky zvyšující vztlak a podobné již provedené ex-perimenty. Další kapitola obsahuje přípravu měřící sekce s návrhem natáčecího zařízení a modelů profilu. Následně je popsáno měření jak čistého profilu, tak profilu při zapnutém aktivním řízení. V poslední kapitole byly představeny korekce a vyhodnocena naměřená data.
The aim of this diploma thesis is experimental validation of active flow concept on the wing section. This concept could be replacement of commonly used high-lift devices. In the be-ginning of the thesis, a different high-lift devices and other experiments of active flow con-trol are described. Practical part of the thesis describes a preliminery of the measurment, such as preparing wind tunnel section, design of the rotary device and models of the wing section. Next chapter describes measuring of the wing section without active flow control and wing section with active flow control. In the end of the thesis the measurement was compared with CFD analysis.
Description
Citation
NOVOTNÝ, O. Experimentální ověření konceptu aktivního řízení proudu na profilu křídla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba letadel
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. Robert Theiner, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen)
Date of acceptance
2020-07-21
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci. Zodpověděl otázky oponenta ke spokojenosti komise. Následovaly otázky od komise, kde student prokázal znalosti dané problematiky a dobře reagoval na všechny otázky komise. Diskuse se týkala zejména detailů návrhu experimentu například volby umístění tlakových vstupů na modelu. Komise ohodnotila obhajobu známkou výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO