Nekonvenční způsoby dělení materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce shrnuje poznatky o nekonvenčních způsobech dělení materiálů. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálů laserem, plazmou, vodním paprskem, paprskem elektronů a ultrazvukem. U každé z uvedených metod je popsán princip technologie a současná technologická zařízení sloužící k dělení materiálů v průmyslu. Práce srovnává jednotlivé metody z hlediska jejich výhod a nevýhod při dělení různých typů materiálů, dále pak vhodnost použití těchto metod v malosériové či velkosériové výrobě.
The present bachelor thesis summarizes the findings of unconventional methods of materials cutting. The thesis is only concerned with the most common and most appropriate methods used in practice. The described methods include cutting by laser, plasma, water jet, electron beam and ultrasound. For each of these methods, the principle of current technologies and technological equipment used for materials cutting in industrial practice is described. This thesis compares the individual methods in terms of their advantages and disadvantages when cutting different types of materials and also the appropriateness of the use of such methods in small or large series production.
Description
Citation
KULENDA, M. Nekonvenční způsoby dělení materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Student seznámil zkušební komisi s prezentací bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta. Životnost nástroje při ultrazvukovém dělení. Porovnání řezání kyslíkem a laserem. Tloušťky řezu u laserového dělení. Lze dělit laserem keramiku a sklo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO