Aplikace pro vyhledávání a porovnávání produktů na iPad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout grafické uživatelské rozhraní mobilní aplikace na zařízení iPad, která bude sloužit obchodníkům firmy GÜDEL a.s. pro zlepšení efektivity prodeje planetových převodovek. Návrh aplikace postupoval podle metodologie User-centered design. Řešení bylo vytvořeno na základě prototypu otestovaného obchodníky firmy GÜDEL a.s.
The aim of the project is to design graphical user interface for mobile application on iPad which will aid salesmen from company GÜDEL a.s. in improving effectivity of selling planetary gearboxes. Design of the application followed User-centered design methodology. Application was based on prototype tested by salesmen from company GÜDEL a.s.
Description
Citation
JAŠÍČEK, P. Aplikace pro vyhledávání a porovnávání produktů na iPad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: - Co byla pro Vás největší výzva při vývoji na iOS?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO