Zápustkové kování pastorku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V závěrečném projektu je předložena literární studie výroby pastorku zápustkovým kováním z oceli 14 220. Literární studie obsahuje poznatky z objemového tváření kovu za tepla. Vzhledem k vysoké sériovosti 190 000 ks/rok byla vybrána technologie zápustkového kování. Pro navrženou technologii byl vybrán svislý kovací lis LZK 1600 (výrobce ŠMERAL Brno a. s.).
The literary study of production of pinion with drop forging of metal 14 220 is proposal in the final project. The literary study includes knowledge from metal hot forming. With regard to high production of 190 000 pieces for year was choosen the technology of drop forging. The vertical forging press LMZ 1600 (made by ŠMERAL Brno a.s.) was choosen for proposal technology.
Description
Citation
SKLENÁŘ, Z. Zápustkové kování pastorku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (člen) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-25
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci a odpověděl na dotazy oponenta. Odpověděl na dotazy komise k problematice: Kontrola dna zápustky z pevnostního hlediska. Variantní metody výpočtu pevnosti nástrojů. Teplota ostřihování výkovku. Ekonomické faktory - vliv na cenu výkovku. Technologické přídavky . Tepelné zpracování výkovků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO