Návrh terciálního okruhu pro jadernou elektrárnu

but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval záverečnou práci a plně odpovědel na otazku oponenta: Byla byv řece dostatečná kapacita, kdyby se následující roky podobaly spíše rokům 2018 a 2019? Student byl v následné rozpravě tázan na otazky: Jaký je rozdíl mezi cirkulačním a oběhovým čerpadlem? Plně zodpovězeno; Proč chladící veže mají horší chlazení na podzim než v létě? plně zodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMilčák, Pavelcs
dc.contributor.authorFlajsarová, Alexandracs
dc.contributor.refereeBaláš, Marekcs
dc.date.accessioned2021-06-11T07:55:21Z
dc.date.available2021-06-11T07:55:21Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractV úvodu bakalářské práce je představena základní charakteristika jaderných elektráren. Největší pozornost je věnována jaderným elektrárnám s tlakovodním reaktorem chlazeným lehkou vodou. Jde o jaderný reaktor, který se nachází v obou českých jaderných elektrárnách a zároveň patří mezi nejrozšířenější ve světě. Práce se zabývá zejména terciálním okruhem jaderné elektrárny. Z toho důvodu se část práce věnuje popisu způsobu chlazení, chladicím věžím a kondenzátorům. Hlavním cílem práce je vypočítat množství doplňkové vody v terciálním okruhu jaderné elektrárny o nominálním výkonu 1200 MWe a rozhodnout, zda by jaderná elektrárna o zadaných parametrech byla schopná provozu v klimatických podmínkách pro lokalitu Dukovany s odběrem doplňkové vody z řeky Jihlavy.cs
dc.description.abstractAt the beginning of the bachelor´s thesis, a basic description of nuclear power plants is presented. The main attention is paid to nuclear power plants with light-water pressurized reactors. This type of nuclear reactor is the most common one in the world, and i tis also used in both Czech nuclear power plants. A significant part of the thesis deals with the tertiary circuit of a nuclear power plant. Therefore, cooling methods, cooling towers, and condensers are described in the thesis. The main goal of the thesis was to calculate the amount of make-up water in the tertiary circuit of a nuclear power plant with a reactor with nominal output of 1200 MWe and to determine whether a nuclear power plant with these parameters would be capable of operation in the conditions specific for the Dukovany Nuclear Power Plant with the use of make-up water from the Jihlava River.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationFLAJSAROVÁ, A. Návrh terciálního okruhu pro jadernou elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132730cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197182
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjaderná elektrárnacs
dc.subjectterciální okruhcs
dc.subjectchladicí věžcs
dc.subjectkondenzátorcs
dc.subjectdoplňková vodacs
dc.subjectnuclear power planten
dc.subjecttertiary circuiten
dc.subjectcooling toweren
dc.subjectcondenseren
dc.subjectmake-up wateren
dc.titleNávrh terciálního okruhu pro jadernou elektrárnucs
dc.title.alternativeDesign of the tertiary circuit for a nuclear power planten
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-23-17:09:11cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid132730en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:14:12en
sync.item.modts2021.11.12 14:02:57en
thesis.disciplineEnergetika, procesy a životní prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_132730.html
Size:
7.82 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_132730.html
Collections