Návrh terciálního okruhu pro jadernou elektrárnu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V úvodu bakalářské práce je představena základní charakteristika jaderných elektráren. Největší pozornost je věnována jaderným elektrárnám s tlakovodním reaktorem chlazeným lehkou vodou. Jde o jaderný reaktor, který se nachází v obou českých jaderných elektrárnách a zároveň patří mezi nejrozšířenější ve světě. Práce se zabývá zejména terciálním okruhem jaderné elektrárny. Z toho důvodu se část práce věnuje popisu způsobu chlazení, chladicím věžím a kondenzátorům. Hlavním cílem práce je vypočítat množství doplňkové vody v terciálním okruhu jaderné elektrárny o nominálním výkonu 1200 MWe a rozhodnout, zda by jaderná elektrárna o zadaných parametrech byla schopná provozu v klimatických podmínkách pro lokalitu Dukovany s odběrem doplňkové vody z řeky Jihlavy.
At the beginning of the bachelor´s thesis, a basic description of nuclear power plants is presented. The main attention is paid to nuclear power plants with light-water pressurized reactors. This type of nuclear reactor is the most common one in the world, and i tis also used in both Czech nuclear power plants. A significant part of the thesis deals with the tertiary circuit of a nuclear power plant. Therefore, cooling methods, cooling towers, and condensers are described in the thesis. The main goal of the thesis was to calculate the amount of make-up water in the tertiary circuit of a nuclear power plant with a reactor with nominal output of 1200 MWe and to determine whether a nuclear power plant with these parameters would be capable of operation in the conditions specific for the Dukovany Nuclear Power Plant with the use of make-up water from the Jihlava River.
Description
Citation
FLAJSAROVÁ, A. Návrh terciálního okruhu pro jadernou elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval záverečnou práci a plně odpovědel na otazku oponenta: Byla byv řece dostatečná kapacita, kdyby se následující roky podobaly spíše rokům 2018 a 2019? Student byl v následné rozpravě tázan na otazky: Jaký je rozdíl mezi cirkulačním a oběhovým čerpadlem? Plně zodpovězeno; Proč chladící veže mají horší chlazení na podzim než v létě? plně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO