Výroba trubek tvářením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá základními metodami výroby trubek, především se zaměřuje na technologie výroby trubek švových. Posuzuje vhodnost a nevhodnost jednotlivých metod výroby a popisuje technologie a typy linek užívaných v praxi. Podrobně se zabývá postupem výroby švové trubky o průměru 116 mm a délce 97 m v závodě ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Detailně zpracovává jednotlivé operace v pracovním úseku přípravy pásu, svařovny a redukovny.
This thesis deals with the basic methods of manufacture of tubes, especially focuses on the technology of seamless tubes. Assess the appropriateness and inappropriateness of individual production methods used and presents technology and types of lines used in practice. It describes in detail process of production seam pipes with a diameter of 116 mm and a length of 97 m in the plant ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Also describes in detail each operation in the working section of the strip preparation, welding and is reduced.
Description
Citation
SZCZYGIEL, P. Výroba trubek tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovy položeny následující dotazy: 1. V práci je použito označení výronek, je správné? 2. Jakým způsobem se počítá délka válcového induktoru v závislosti na tloušťce stěny polotovaru? 3. Používají se při výrobě trubek i letmé nůžky? 4. Popište činnost použité letmé pily, je možné, že dosahuje obvodové rychlosti 115 m/s? 5. V čem je nevýhoda použití bezešvých trubek jako polotovaru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO