Řešení technologie pro součást "lamela"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci je řešen problém technologie výroby části žaluzie lamela. Práce obsahuje popis výroby lamely v automatické válcovací trati TPLv4, která je vyráběna firmou ISOTRA a.s., dále nalezení kritického místa výroby, návrh nové varianty výrobního postupu a technicko-ekonomické zhodnocení této varianty.
The bachelor thesis deals with a technology problem of the blind slat production. The work describes the slat production in the automatic rolling mill TPLv4 made by ISOTRA a.s. It aims to find the critical point of the production and suggest a new manufacturing technique/procedure. In conclusion, the thesis evaluates the proposed manufacturing procedure from technical and economical point of view.
Description
Citation
LAMICH, Š. Řešení technologie pro součást "lamela" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Co znamená označení paket lamel, o jaký počet kusů se jedná? 2) V čem spočívá rozdíl mezi starou a novou technologií. 3) Životnost venkovních žaluzií. 4) Údržba venkovních žaluzií. 5) Hlučnost žaluzií. 6) Návratnost investice. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO