Přenosné zařízení pro autonomní odečet měřidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bateriového zařízení na bázi ESP32 modulu, s optickým rozhraním pro komunikaci s měřidly, jako je elektroměr, kalorimetr a jiné zařízení dle EN62056. Nejprve se věnuje teorii Internetu věcí, mikrokontroleru ESP32 a normě EN62056, dále se zabývá návrhem prototypu tohoto zařízení jak po softwarové i hardwarové stránce. Poslední část je věnována realizací navrženého prototypu a tvorbou webové aplikace, která je určena pro prezentaci naměřených dat z tohoto zařízení.
Bachelor's thesis discusses the design of battery powered devices based on ESP32 module with optical interface, which can be attached to devices, that matching EN62056 standard. First part is focused on theory of Internet of Things, ESP32 chip and EN62056 standard. Next part is focused on designing of prototype device and software for it. Last part is about making designed prototype and programming of web application, which is used for interaction between device and user.
Description
Citation
GIESL, V. Přenosné zařízení pro autonomní odečet měřidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Z jakého důvodu jste zvolil místo ESP-IDF framework Arduino? Přinesla by implementace v ESP-IDF nějaké výhody?  Byla testována komunikace i s jinými zařízeními podporující normu EN62056?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO