Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 25 t

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu kočky dílenského mostového jeřábu o jmenovité nosnosti 25 000 kg. Práce obsahuje vypracovanou jednu konkrétní variantu mechanismu pojezdu, jedná se o elektrický pohon s dvěma převodovými motory. Výstupem této práce je technická dokumentace, která obsahuje koncepci daného řešení, návrh komponent pohonu (motor, převodovka, brzda) a výpočty vybraných součástí (pojezdová kola, hřídele, ložiska), a výkresová dokumentace.
The bachelor thesis deals with the design of trolley traverse mechanism of workshop overhead crane with rated capacity 25 000 kg. This work contains one particular variant of traverse mechanism, it is an electric drive with two gear motors. The outcome of this thesis is the technical documentation, which includes the solution concept, design of the drive components (motor, gearbox, brake) and calculations of selected components (travelling wheels, shafts, bearings), and drawing documentation.
Description
Citation
BARTUŠEK, F. Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 25 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO