Moderní metody zvyšování výkonu spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem shrnující přehled současného stavu moderních spalovacích motorů, které jsou přeplňovány turbodmychadly, kompresory anebo jinými používanými způsoby, které vedu svým účinkem ke zvyšování výkonu motoru. Součástí práce je i popis jednotlivých konstrukčních řešení daných přeplňovacích prvků a na ně navazující součásti. Rozbor bude dále zahrnovat základní technické parametry a popisy daných řešení, z kterých bude plynout jejich princip funkčnosti.
This baccalaureate work deal with analysis summary survey contemporary state modern spirit combustion motor that are supercharged turbo blower , compressors or by other used manners which lead its by effect to escalation achievement motor. Part of work is also description single constructional solving given to supercharged element and on no coherent transport systems single parts . Analysis will further include basic engineering characteristic and descriptions given to from which will flux their principle functionality.
Description
Citation
VERTAĽ, P. Moderní metody zvyšování výkonu spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO