Využití simulátorů s pevnou základnou v pilotním výcviku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
PALICH, K. Využití simulátorů s pevnou základnou v pilotním výcviku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 80 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. Tato práce pojednává o simulátorech a výcvikových zařízeních používaných v pilotním výcviku, jejich rozdělení dle předpisů zabývajících se touto problematikou. K obecnému popisu simulátorů patří i kapitola historie těchto zařízení, jejich vývoj od samých počátků až po současnost a také popis jednotlivých zobrazovacích, pohybových nebo audio-vizuálních systémů. Značná část práce se zabývá využitím školního simulátoru Jeppesen Flite Pro, který je součástí leteckého ústavu. Práce zahrnuje využitelnost ve výuce na bakalářském i navazujícím magisterském studiu, rozpis jednotlivých předmětů dle aktuálních osnov, ve kterých by bylo možné simulátor využívat.
PALICH, K. The use of fixed-base simulators in pilot training. Brno: Brno university of technology, Faculty of mechanical engineering, 2013. 80 s. Diploma thesis head: Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. This diploma thesis deals with aircraft simulators and syntethic training devices which are used for pilot training. One of the chapters consist of division of syntethic training devices, which is defined by ordinance. In the next chapter there is general description of the basic function of those devices, history of simulators and their development from the very beggining to the present. A significant part of this diploma thesis is about flight simulator Jeppesen Flite Pro, which is at Institute of Aerospace at VUT. In the following chapters there is information about usage of this simulator in the education at this institute and there are picked specific subjects, where this simulator can be used.
Description
Citation
PALICH, K. Využití simulátorů s pevnou základnou v pilotním výcviku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Letecký provoz
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) Ing. Josef Rada (člen) Ing. Miroslav Smola (člen) prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO