Studie vektorování točivého momentu vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vektorování točivého momentu. Toto téma se stává zajímavým až v posledních letech, jelikož nastává prudký rozvoj elektromobility. Do elektromobilů lze systém vektorování točivého momentu s zabudovat s větší lehkostí díky tomu, že se na jedné nápravě mohou vyskytovat dva motory. V této práci jsou popsány různé druhy pohonů a uskupení hnacích systémů, podrobněji jsou také popsány diferenciály. Dále je popsána dynamika vozidla při jízdě. Po dynamice vozidel je popsán samotný přínos vektorování točivého momentu. A nakonec jsou krátce zmíněny senzory a programy, pomocí kterých by šlo daný systém navrhnout a simulovat.
This bachelor thesis deals with torque vectoring. This topic has become interesting in recent years, as there is a rapid development of electromobility. Torque vectoring system can be integrated into electric vehicles with ease because there can be two motors on one axle. In this thesis, various types of drives and drivetrains are described, differentials are also covered in detail. Vehicle dynamics is also described. After the vehicle dynamics, the very benefit of torque vectoring is discussed. Finally, sensors and programs that could be used to design and simulate the system are briefly mentioned.
Description
Citation
HLAVÁČ, P. Studie vektorování točivého momentu vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Otázky oponenta: Popište prosím, jak aktivní dělení točivého momentu na jednotlivá kola může ovlivnit přetáčivost a nedotáčivost vozidla. - zodpovězeno Otázky komise: Jak se rozděluje točivý moment u otevřeného; svorného; aktivního diferenciálu? Jak fungují torque-vectoringové diferenciály na úrovni mechaniky? - částečně zodpovězeno Uvažujete o aplikaci vektorování točivého momentu na formuli student? - zodpovězeno Jaký diferenciál je v tuto chvíli použit ve formuli-student VUT s elektropohonem? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO