Ovládání domácích spotřebičů po silovém rozvodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá možnostmi datové komunikace po silovém vedení a především využití této technologie v domácí automatizaci pro regulaci vytápění a k redukci pohotovostního režimu u vybraných domácích spotřebičů. Celá problematika je nejprve detailně nastíněná a následně podrobně rozebraná. Publikace nastíní možnou variantu takového zařízení, které dokáže detekovat pohyb v domě a na základě těchto informaci upravit energetický profil. Zařízení je od svého základu navrženo tak, aby minimalizovalo spotřebu tepelné i elektrické energie.
The work deals with communication options, the power line and particularly the use of this technology in home automation to control heating and reduction in standby mode for selected domestic appliances. The issue is outlined in detail first and then examined in detail. The publication outlines a possible variant of such a device that can detect movement in the house and on the basis of such information to adjust the energy profile. The device is from its base designed to minimize the consumption of heat and electricity.
Description
Citation
LETOCHA, R. Ovládání domácích spotřebičů po silovém rozvodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) Dipl. Ing. Dr. Techn. Michal Ries (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-07
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO