Vyrobení vzorku součásti na CNC stroji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výrobou ukázkového výrobku (středicí kus). V první části je konstrukčně-technologický rozbor součásti, následuje popis vybraného CNC stoje, volba nářadí a procesní kapaliny. V další části následuje sestavení NC programu v řídicím systému Heidenhain iTNC 530, technologický rozbor a přiřazení řezných podmínek. Celý proces se ověří na stroji a závěrečná část je věnována prezentaci hotového výrobku, včetně volby polotovaru a použitého materiálu
Bachelor thesis is concerned with sample part production (centering part). First part of thesis is focused on constructive-technological analysis of component, furthemore description of concrete CNC machine, tooling and procedural liquid choice. Setting of NC program in operating system Heidenhain iTNC 530, technological analysis and cutting conditions allocation follow in next thesis part. The complete proces is verified by the machine. The final thesis part is devoted to the finished product presentation,including the semi-product choice and the used material.
Description
Citation
SMOLÍK, A. Vyrobení vzorku součásti na CNC stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jaké zařízení se používají pro přemísťování třísek od stroje do kontejnerů? 2) Co je G a M? 3) Jaké byly použity řezné podmínky? 4) Procento odpadu? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO