Obráběcí procesy v nábytkářském průmyslu

but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Je možné při výrobě drážky rozlišovat sousledné a nesousledné frézování? zodpovězeno 2. Měřidlo na měření na tisíciny. Jak jste postupoval při měření? Opakoval jste měření? částečně zodpovězeno 3. Jak je možné měřit opotřebení? Zaměřte se na přímé. zodpovězeno 4. Jaký parametr se používá pro vyhodnocení grafů? Co znamená R na druhou? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenská technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorChladil, Josefcs
dc.contributor.authorČerný, Marekcs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:49Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:49Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá obráběcími procesy v nábytkářském průmyslu. V práci jsou popsány různé skupiny materiálů, které jsou využívány v nábytkářském průmyslu. Dále jsou zde uvedeny používané montážní a obráběcí procesy, a to jak strojní, tak i ruční. V praktické části byl navržen výrobní proces pro vytipovaný vzorový výrobek. Výroba probíhala v konkrétní firmě, která disponuje vhodným strojovým a nástrojovým vybavením. Vzorový výrobek byl zhotoven z oboustranně laminované polotvrdé dřevovláknité desky, která patří do skupiny materiálů na bázi dřeva. V rámci odladění výrobního procesu byla experimentálně zjištěna závislost trvanlivosti nástroje na řezné rychlosti. Experiment byl proveden na CNC frézce s řeznými rychlostmi v rozmezí od 453 do 905 m.min-1, šířkou záběru ostří 9,5 mm a posuvem na zub 0,05 mm. Pro měření opotřebení ostří nástroje byl použit analogový pasametr Somet s přesností 0,001 mm. Naměřená data byla zaznamenána a vyhodnocena v programu Excel. Výsledná závislost trvanlivosti nástroje na řezné rychlosti může být využita pří dalších obráběcích operacích. Po provedení experimentu byly vyrobeny jednotlivé dílce výrobku a byla provedena montáž. Závěr práce obsahuje zhodnocení navrženého výrobního procesu.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with machining processes in the furniture industry. Various group of materials, which are used in furniture industry are described there. Then there are described assembly and machining processes, such as manual and machine. In practical part, the production process for the selected sample product was proposed. The production was performed in a specific company, which has suitable machinery and tools. Sample product was made from double-sided laminated medium density fibreboard, which belongs to the group of wood-based materials. As a part of the debugging produciton process, the dependence tool life at cutting speed was experimentaly found. The experiment was performed on CNC milling machine with cutting speeds in the range 453 to 905 m.min-1, width draft of cutting edge 9,5 mm and feed per tooth 0,05 mm. Analog passametr Somet with an accuracy 0,001 mm was used to measure tool wear. The measured data were recorded and evaluated in program Excel. The resulting dependency tool life at cutting speed can be used in other machining operations. After performing the experiment, each parts of the product were produced and mountig was performed. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the proposed production process.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationČERNÝ, M. Obráběcí procesy v nábytkářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other136919cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206307
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobráběcí procesycs
dc.subjectnábytkářský průmyslcs
dc.subjecttrvanlivost nástrojecs
dc.subjectopotřebení nástrojecs
dc.subjectřezné podmínkycs
dc.subjectlaminovaná polotvrdá dřevovláknitá deskacs
dc.subjectmachining processesen
dc.subjectfurniture industryen
dc.subjecttool lifeen
dc.subjecttool wearen
dc.subjectcutting conditionsen
dc.subjectlaminated medium density fibreboarden
dc.titleObráběcí procesy v nábytkářském průmyslucs
dc.title.alternativeMachining processes in furniture industryen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-16-12:47:36cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid136919en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:49en
sync.item.modts2022.06.17 08:13:20en
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136919.html
Size:
7.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136919.html
Collections