Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá inovací v automobilním průmyslu, a to v brzdové soustavě, především systémem ABS, jeho vývojem a důležitosti v rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu a následně i spolehlivosti vozidel. V úvodu práce budou popsány používané typy brzd jejich výhody a nevýhody. Systém ABS bude popisován na mnou zvoleném vozidle.
This work deals with the innovation in the automotive industry, in the braking system, especially with ABS, its development and importance in the context of improving road safety and, consequently, the reliability of vehicles. The introduction will describe the types of brakes used their advantages and disadvantages. The ABS will be described to me the selected vehicle.
Description
Citation
ŠULA, J. Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO