Rešerše zaměřena na naklápěcí segmentová ložiska (výpočtové a experimentální modelování)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na výpočtové a experimentální modelování naklápěcích segmentových ložisek. Výpočtové i experimentální modelování vychází z řešení problematiky mazání anglickým profesorem Osbornem Reynoldsem, publikované roku 1886. Hlavní částí práce tvoří popis v současnosti nejpoužívanějších výpočtových modelů, v čele s TEHD analýzou, a dále jediných dvou experimentálních zařízení pro testování naklápěcí segmentová ložiska. Práce je doplněna o predikce vývoje výpočtových modelů u naklápěcích segmento-vých ložisek.
The bachelor’s thesis is focused on the computational and experimental modelling of the tilting pad bearings. The computational and experimental modelling is based on solving the lubrication theory provided by English professor Osborn Reynolds, published in 1886. The main part of the thesis is the description of the most widely used computational models, especially TEHD analysis, and the description of the only two experimental devices for the testing of the tilting pad bearings. The thesis is supplemented with the prediction of the development of the computational modelling in the near future.
Description
Citation
HAVLÁSEK, M. Rešerše zaměřena na naklápěcí segmentová ložiska (výpočtové a experimentální modelování) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prášil (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Posluchač představil běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Dále odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO