Posouzení pevnosti a životnosti hydraulického klapkového uzávěru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
První část této diplomové práce je zaměřena na teorii únavové životnosti. Druhá část se zabývá posouzením statické pevnosti klapky uzávěru před vodní turbínou. Dále je provedena analýza životnosti klapky při uvážení korozního prostředí. Cílem je ověření požadované životnosti 50 let.
Theoretical part of this master thesis is focused on the theory of fatigue life. The second part deals with the assesment of static strength the closing flap in front of water turbine. Futher fatigue analysis of the closing flap is performed considering corrosive environment. The aim is to verify the required service lifetime of 50 years.
Description
Citation
KLÍČ, J. Posouzení pevnosti a životnosti hydraulického klapkového uzávěru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inženýrská mechanika a biomechanika
Comittee
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) Ing. Prášil Jiří (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Student v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako dobré.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO