Využití mobilních robotů v zahradnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci se zabývám užitím robotů v domácnosti, především tedy na zahradě. Cílem práce je nejprve naznačit co si pod pojmem robotika vůbec máme představit, stanovit nynější problémy robotiky, jak v České Republice, tak v zahraničí a nastínit, jaký význam pro nás představuje. Následně bude podrobněji popsána servisní robotika, do které zahradní robotické soustavy patří. Následně bude popsána způsob užívání robotických sekaček. V poslední části jsem se zaměřil zvláště na přínos a potíže pro uživatele. V této části jsem též zmínil cenu některých vybraných strojů.
This thesis is focusing on robots and their use in household, especially in outside garden. Goal of thesis is indicate what term robotics means at first, whats hiding behind this word and determine current problems of robotics in Czech republic as well as abroad and outline what meaning this branch has. Further in this thesis I will describe service robotics in great detail, where the category of garden helpers belongs. Then the ways of using of robotic lawn mowers will be described. In the last part I've concentrated on adventages and disandventages for users, eventually on some problems that may occur. In this part I've also mentioned the selling prices of chosen lawn mowers.
Description
Citation
KALVODA, L. Využití mobilních robotů v zahradnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO