Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, která jednotlivých úrovních ustupují a vytváří terasy. V objektu se nachází 7 bytů, z toho jeden je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí přízemního podlaží je provozovna. K objektu náleží 16 parkovacích míst. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá s duo pořadím vrstev. Objekt je navržen ze systému POROTHERM.
The subject of the bachelor thesis is the design and development of project documentation for the construction of a residential building. It is an object with four above-ground floors, which at each level recede and create terraces. There are 7 apartments in the building, one of which is for people with limited mobility. Part of the ground floor is a shop. About 16 parking spaces. The roof is designed as a single-layer flat with a duo order of layers. The object is designed by POROTHERM
Description
Citation
ŠKRDLOVÁ, A. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO