Vzduchotechnika sportovního centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem pro bakalářskou práci je návrh vzduchotechnických zařízení pro sportovní centrum. Teoretická část práce se zabývá tématem vzduchotechnických jednotek, jejich provedení a typy komor. Praktická část této práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro tři funkční celky – posilovnu, restauraci a recepci se šatnami. V poslední části této bakalářské práce je zpracována projektová dokumentace vzduchotechniky.
The topic of this bachelor’s thesis is design an air conditioning of sports center. The teoretical part is about air conditioning units. The practical part is about air conditioning for three functional part – gym, restaurant and reception with cloakroom. In final part of this bachelor’s thesis is design documentation.
Description
Citation
DORAZILOVÁ, T. Vzduchotechnika sportovního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Oravec - tajemník, Ing. Olga Šmídová - tajemník, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Karolína Vyhlídalová - člen, Ing. Ervín Dohnálek - člen,
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Studentka nejprve představila svoji práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala problematiku vzduchotechniky sportovního centra. Posléze studentka odpovídala na otázky od oponenta a reagovala na dotazy členů komise. Student velmi dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO