Návrh a implementace elektronického obchodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce pojednává o návrhu a implementaci elektronického obchodu. Je v ní zdokumentován proces tvorby partnerského elektronického obchodu a zhodnocena použitá řešení. Výsledkem práce je funkční elektronický obchod splňující požadavky stanovené společností Business Factory, s.r.o.
This thesis focuses on design and implementation of e-commerce. It describes the process of e-commerce creation and evaluates implemented solutions. The result is functional e-commerce, which reflects all demands appointed by Business Factory, s.r.o.
Description
Citation
KOČÁR, R. Návrh a implementace elektronického obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce odpovězeno Otázky oponenta práce odpovězeno Ing. Kučerová 1. Jakým způsobem je vnímán rozdíl mezi substitutem a konkurenčním výrobkem? odpovězeno 2. Proč je v silných stránkách zlepšení a utužení dobrých vztahů s dodavateli? odpovězeno 3. Ing. Klčová Jak jsou rozděleny obchodní strategie z hlediska dodavatele a poskytovatele e-shopu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO