Spalování vodíku v pístových spalovacích motorech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci jsem se zaměřil na shrnutí dostupných faktů týkajících vodíkových spalovacích motorů. V práci je uvedena stručná historie vodíkových motorů. Hlavní část práce tvoří popis specifik konverze konvečního spalovacího motoru na vodíkový motor a stručný přehled vozidel poháněných vodíkovým spalovacím motorem. Závěr práce obsahuje zamyšlení nad budoucností této technologie.
In the thesis I focused on the summary of the facts available concerning hydrogen combustion engines. The work gives a brief history of hydrogen engines. The main part consists of a description of the specifics of the conversion of conventional internal combustion engine into hydrogen engine, and a brief overview of vehicles powered by hydrogen internal combustion engine. In conclusion, the work includes consideration of the future of this technology.
Description
Citation
FORBELSKÝ, A. Spalování vodíku v pístových spalovacích motorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO