Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce ve své první části poukazuje na problematiku využití hydroenergetického potenciálu v ČR. Na toto téma navazuje historie využití vodní energie v původních mlýnech. Třetí část se zabývá řešením malých vodních elektráren vhodných pro využití původních lokalit starých mlýnů. Celá obecná rešerše je v poslední části práce aplikována na MVE Perknov, kde je využito původního zázemí mlýna pro realizaci MVE.
Bachelor thesis deals with questions of usage of hydroenergetics potential on the Czech Republic territory in first parts. This topic continues by history of using of water energy in the original mills. The third part deals with small water power plant solving that is appropriate for usage of original old water mill site. The general section applies to small water power plant Perknov where the original mill site is used for realization of SWPP.
Description
Citation
KILIAN, O. Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Pochylý, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO