Vývoj a implementace softwarového prostředí pro komunikaci uživatele s robotem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením softwarového prostředí pro komunikaci uživatele s robotickým systémem. V rámci práce byla v programu Matlab navrhnuta logická vrstva stavového automatu a do ní implementován hlasový syntetizátor. Součástí je také tvorba uživatelského prostředí.
This thesis deals with a creation of software interface for communication between a user and a robotic system. State machine with a built-in voice synthesis was made within this work as well as user interface for interaction with a robotic system.
Description
Citation
ONDRYÁŠ, A. Vývoj a implementace softwarového prostředí pro komunikaci uživatele s robotem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Při návrhu stavového automatu jste pominul akce, které se váží k vlastnímu přechodu mezi jednotlivými stavy? Dělal jste nějakou rešerši dostupných typů stavových automatů? Zvažoval jste reprezentaci stavů pomocí jiných souborových formátů? Jaké jsou základní vlastnosti objektu u OOP? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako uspokojivá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO