Stabilita hierarchické agregace pro internetové televizní vysílání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o Hierarchické agregaci a jsou zde popsány její jednotlivé části, komponenty a vlastnosti. V první části je také pojednáno o možnostech realizace. Druhá část je zaměřena na problém stability hierarchické agregace respektive na problém detekce poruchy Feedback target stanic ve struktue Heirarchické agregace. Je navrženo, implementováno a otestováno programové řešení protokolu detekující poruchu Feedback target stanic v jazyce JAVA. Je zde odvozená závislost šířky pásma na rychlosti detekce poruchy právě v hierarchické agregaci a jsou diskutovány problémy při vyhodnocování poruchy.
This work is about Hierarchical agregation and it describes its parts in the rst part of this work. Next is described its parts, main features and properties in this rst part. Document describes the possibilities of realization. Second part describes an analysis of the stability problem. Realizes the detection of failures of the Feedback target stations by the implemented protocol. The protocol is programaticly realized in JAVA language and tested in the real enviroment. In this document it is described an function of bandwidth on the speed of failure detection. The issues of detection of failure on the feedback target manager machine are discussed in this document.
Description
Citation
OLIVKA, P. Stabilita hierarchické agregace pro internetové televizní vysílání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Pust, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Zoltán Nagy, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Lze řící obecně, že RTCP tvoří 5%, RTP 90% trafficu? Na čem tento poměr závisí? Jak byste chtěl v práci pokračovat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO