Program simulující dusítka žesťových nástrojů

but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Doc.Ing.MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Libor Husník (člen) MgA. Jan Kavan, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Můžete prakticky prezentovat funkcionalitu nástroje? V rámci patche „Struktury makra dynamiky forte pro trombonové dusítko cup“ popište jak přesně jednotlivé prvky fungují, co dělají a proč jsou v dané posloupnosti. Bylo by možné dojít k podobnému zvukovému výsledku jinou cestou? Pokud ano, tak alespoň nastiňte jakou a zároveň zdůvodněte, proč jste využil vaše řešení. Uvažujete o rozšíření funkcionality nástroje? Pokud ano, tak o jaké funkce? Otázky komise: Opravdu nezáleží na pořadí filtrů? Jak jste dané nástroje nahrával? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAudio inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJirásek, Ondřejcs
dc.contributor.authorKošař, Vojtěchcs
dc.contributor.refereeIndrák, Michalcs
dc.date.accessioned2022-06-10T06:53:47Z
dc.date.available2022-06-10T06:53:47Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tvorbou programu simulujícího účinek dusítek na barvu zvuku trubky a trombonu. Simulace v prostředí Reaktor 6 je založená na analýze tohoto vlivu pomocí srovnání spekter a formantových oblastí získaného z prostředí MATLAB. Při analýze je také přihlíženo k ovlivnění vyšších harmonických složek tónů. V práci se dále zaměříme na teorii o trubce a trombonu, jejich stručnou historii, stavbu těla a princip vzniku tónu. V prostředí Reaktor 6 bude dále vytvořen sampler fungující jako virtuální nástroj pro trubku a trombon. V poslední části práce se budeme zabývat vytvářením simulačního programu, jeho strukturou a hodnocením.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with the creation of a program that simulates an impact of sound mutes on the timbre of a trombone and a trumpet. The simulation in the Reaktor 6 environment is based on an analysis of this impact which compares the spectra and formant regions retrieved from the MATLAB environment. The analysis takes into account also the impact on harmonic overtones. Another part of this work is focusing on the theory of a trombone and a trumpet, their brief history, the parts they are consisting of and the principle of tone formation. In the Reaktor 6 environment there has been created also a sampler functioning as a virtual instrument for the trumpet and the trombon. The last part of the work deals with creating a simulation program with its structure and evaluation.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKOŠAŘ, V. Program simulující dusítka žesťových nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141425cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204986
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFFTcs
dc.subjectformantcs
dc.subjectintenzita zvukucs
dc.subjectLPCcs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectspektrogramcs
dc.subjecttromboncs
dc.subjecttrubkacs
dc.subjectspektrumcs
dc.subjectdusítkocs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectFFTen
dc.subjectformanten
dc.subjectsound intensityen
dc.subjectLPCen
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectspectrogramen
dc.subjecttromboneen
dc.subjecttrumpeten
dc.subjectspectrumen
dc.subjectsound muteen
dc.subjectsimulationen
dc.titleProgram simulující dusítka žesťových nástrojůcs
dc.title.alternativeThe Program simulating the mutes of brass instrumentsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-09cs
dcterms.modified2022-06-09-12:41:34cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid141425en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.10 08:53:46en
sync.item.modts2022.06.10 08:12:27en
thesis.disciplineZvuková produkce a nahrávánícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
9.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-2.pdf
Size:
733.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-2.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
10.4 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141425.html
Size:
6.85 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141425.html
Collections