Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Řešené území se nachází v klidné lokalitě ulice Květná v Brně. Pozemek z větší části tvoří lesopark, dominantou pozemku je vila z 30. let. Cílem návrhu bylo vytvořit koncept, který zachovává dominantu vily a nenarušuje okolní zástavbu. Novostavba vyplňuje proluku u ulice a je protažena do zadní části pozemku. Na ni volně navazuje objekt pro rekreaci a volný čas. Objekt je částečně zapuštěn ve svahu, tvoří zázemí stávajícímu tenisovému kurtu. Pod terénem jsou umístěny parkovací stání.
Studied area is located in a quiet street in Palm Brno. Land is mostly wooded park, dominated the land, the villa of 30 years. The idea was to create a concept that keeps dominating the villa and does not interfere with surrounding buildings. New building fills a gap in the street and is stretched to the rear of the property. Loosely on her property for recreation and leisure. The building is partially embedded in the slope, the existing facilities are tennis court. Below ground there are located ground parking.
Description
Citation
PUSTĚJOVSKÁ, J. Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) Ing. arch. Petra Matoušková (člen)
Date of acceptance
2010-06-01
Defence
Student odprezentoval svůj projekt a reagoval na připomínky a náměty oponenta, vedoucího práce a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO