Víceprvkové nápravy osobních vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce obsahuje přehled vybraných konstrukčních řešení víceprvkových náprav používaných u současných osobních automobilů. Jednotlivá konstrukční řešení jsou dále popsána. Dále je uveden přehled dalších dnes používaných typů nezávislého zavěšení a je provedeno jejich porovnání s víceprvkovým zavěšením.
This work includes summary of choice structural multi-link axles used by contemporary cars. Individual solutions structural design are further desscribed. Further come out survey of other today used types independent suspension and is effected their compare with multi-link suspension.
Description
Citation
KRÁL, M. Víceprvkové nápravy osobních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
V průběhu obhajoby student seznámil komisi s obsahem a závěry své práce. V návaznosti na to zodpověděl otázky oponenta a následující otázky členů zkušební komise: 1. Jakým způsobem se řeší přenos točivého momentu od motoru ke kolům vozidla s ohledem na zavěšení kol?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO