Studie typových řad lesních vyvážecích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce rešeršního typu se zabývá přehledem současného stavu v oblasti lesních vyvážecích strojů. Rozbor bude zaměřen na konstrukční uspořádání strojů, technické a provozní parametry strojů tuzemských a zahraničních výrobců
This thesis of research type deals with the survey of the current state in the area of forest forwarders. The analysis will be aimed at structural arragment, technical and operational parameters of forwarders of both domestic and foreign manufacturers.
Description
Citation
URBAN, J. Studie typových řad lesních vyvážecích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO