Zefektivnění výroby recyklačního nože

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výrobou nože na zpracovávání odpadu z materiálu DIN 1.2379. První část se zabývá definováním spotřeby časů podle aktuální normy, a popisem spotřeby časů podle firmy Pilana Knives s.r.o. V další časti je rozebrán původní technologický postup výroby nože, a v třetí časti je rozebrán aktuální efektivnější technologický postup. V závěru práce jsou zhodnoceny technologické postupy výroby a vyčíslená celková úspora na výrobu.
The focus of this thesis is the manufacturing of a waste processing knife from DIN 1.2379 steel. The first part of the thesis defines the man hours required by the current standards and describes the actual man hours used at Pilana Knives s.r.o. The next part deals with the original technical procedures of the manufacturing process. The last part of the thesis proposes and analyses a new and more efficient procedure. The thesis concludes with an assessment of the technical procedures and the total manufacturing cost savings.
Description
Citation
KALENDA, J. Zefektivnění výroby recyklačního nože [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Milan Janský (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Druhy a složení VBD z SK 2) Řezné podmínky při dělení materiálů 3) Metodika výpočtu výrobních časů Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO