Testování komponent v automobilovém průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování komponent v automobilovém průmyslu. Nabízí přehled testovacích metod, jejich základní popis a popis testovacích zařízení. V práci jsou také zmíněny CAD systémy, metoda konečných prvků a zrychlené testy, které slouží ke snižování finančních nákladů na testování pomocí omezování počtu testů nebo zkracování testovacích časů. Principy těchto nástrojů jsou zde stručně popsány. Závěr práce shrnuje důvody, které ženou vývoj testovacích metod kupředu.
The bachelor’s thesis is aimed at testing of components produced by automotive industry. It yields an overview of testing methods, their basic description and description of used testing devices. In the thesis are also mentioned CAD systems, Finite Element Methods and accelerated tests, which are employed to reduce costs of testing process by eliminating the number of tests or by shortening the test-times. The basic principles of all these tools are briefly described. The conclusion of the thesis summarizes the reasons why developing of the testing is so important.
Description
Citation
TOVARYŠ, M. Testování komponent v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO