Vliv morfologických vlastností oxidu titaničitého na fyzikálněchemické vlastnosti fotokatalytických povlaků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce zkoumá dvě různě mleté kapalné disperze s obsahem oxidu titaničitého a vrstvy jimi tvořené. První disperze byla poskytnuta od partnerů z COC s.r.o. Pardubice a byla připravena vysokoenergetickým mletím. Druhá disperze byla mleta v improvizovaném nízkoenergetickém kulovém mlýně. Vrstvy připravené z těchto disperzí byly naneseny na dva různé substráty (mikroskopické sklo, FTO sklo) a charakterizovány třemi analytickými metodami (profilometrie, měření zákalu, elektrochemická měření). Profilometrická měření a měření zákalu vykazovaly klesající trendy vlastností vrstev v závislosti na době semletí. Elektrochemická měření sloužící k prozkoumání fotokatalytických vlastností vrstev ukázala, že fotokatalytická aktivita vyžaduje optimální dobu semletí.
This bachelor thesis examines two variously milled liquid dispersions containing titanium dioxide and coatings made by them. First dispersion was provided by partners from COC s.r.o. Pardubice and was prepared by high-energy milling. Second disperzion was milled in improvised ball-mill. Coatings prepared from these disperzions were applied on two various substrates (microscopic glass, FTO glass) and were characterized by three analytical methods (profilometry, haze measuring, electrochemical measuring). Profilometry and haze measuring reported about decreasing properties of layers according to milling time. Electrochemical measuring used to explore photocatalytic properties showed us that photocatalytic activity requiere optimal milling time.
Description
Citation
SAŇÁK, T. Vliv morfologických vlastností oxidu titaničitého na fyzikálněchemické vlastnosti fotokatalytických povlaků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Omelka – Kde je hranice mezi nízkoenergetickým a vysokoenergetickým mletím? Šoukal – Jaké byly použity mlecí koule?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO