Systém pro podporu agilního řízení projektů

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje využití agilních metodik v procesu tvorby webových stránek. Nejprve jsou nejpoužívanější tradiční a agilní metodiky vývoje software teoreticky rozebrány. Na základě identifikovaných postupů jsou vybrány ty, jenž vhodně řeší největší problémy spojené s řízením projektů tvorby webových stránek. Ze zjištěných skutečností je vytvořen hrubý návrh výsledného systému s využitím agilních postupů. V závěrečné části práce je pak tento návrh implementován ve formě prototypu systému.
This project is devoted to using of agile methodologies in the process of the web development. First, the most widely used traditional and agile methodologies of the software development are theoretically examined. Based on the identified procedures are chosen those that solve the biggest problems associated with the project management of the web development. From the findings is given a rough design of the system with usage of agile procedures. In the final part of the project is mentioned design implemented as the system prototype.
Description
Citation
LIŠKA, R. Systém pro podporu agilního řízení projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Jaké změny by bylo nutno udělat v architektuře klientské části, aby bylo možno data o projektu ukládat na serveru místo lokálního úložiště v prohlížeči?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO