Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí

dc.contributor.authorKruliš, Jiří
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume29cs
dc.date.accessioned2018-11-13T07:54:06Z
dc.date.available2018-11-13T07:54:06Z
dc.date.issued2018-06cs
dc.description.abstractOdborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, které vůbec nemusely vzniknout, kdyby proaktivně využívali osvědčené postupy identifikace a prevence rizik. Často se chovají podle hesla „Ono to nějak dopadne“ nebo „Určitě by se to dalo dělat líp, ale teď není čas to měnit“. Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí a týmů, jejich motivaci a rozvoj potřebných schopností. Hrozby, které ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Které brání implementaci potřebných změn nebo využívání rizik jako příležitosti k zlepšování atd. Opakovaně potvrzovanou zkušeností je, že časové a finanční prostředky vynaložené na systematické hledání příčin a cest k jejich proaktivní prevenci se velmi rychle vrátí. Příspěvek byl publikován na XXVII. mezinárodní konferenci Expert Forensic Science 2018.cs
dc.description.abstractExperts in hazards agree that in our organizations there it is still not given the necessary attention to the risk management. Managers do not systematically address threats and their causes, and they lose time by solving problems, that they would not be, if they proactively used proven risk identification and risk prevention techniques. Often they behave according to the slogan „It somehow turns out „ or „ It surely could be done better, but now we have no time to change it“. A good manager recognizes in time the deficiencies, which reduce the performance of people and teams, their motivation and development of the necessary capabilities. Threats which threaten the working processes and can cause adverse events and serious financial losses. Which inhibit the implementation of the necessary changes or utilizing of risks as opportunities for improvement etc. Repeatedly confirmed experience is that time and money, which are spent on systematic finding causes and ways to their proactive prevention, will return very quickly. The paper was published at XXVII. International conference of Expert Forensic Science 2018.en
dc.formattextcs
dc.format.extent43-48cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2018, roč. 29, č. 2, s. 43-48. ISSN 1211-443X.cs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136850
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.subjectmanagement rizikcs
dc.subjectprocesní managementcs
dc.subjectvedení lidí a týmůcs
dc.subjectspolehlivost lidského činitelecs
dc.subjectznalostní managementcs
dc.subjectzměnový managementcs
dc.subjectidentifikace hrozebcs
dc.subjectkauzalitacs
dc.subjectproaktivitacs
dc.subjectrizikologické myšlenícs
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectprocess managementen
dc.subjectleadership of people and teamsen
dc.subjecthuman factors reliabilityen
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjectchange managementen
dc.subjectthreat identificationen
dc.subjectcausalityen
dc.subjectproactivityen
dc.subjectrisicological thoughten
dc.titleJakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějícs
dc.titleWhat are Frequent and Serious Errors in the Prevention and Management of Risksen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
si.2018.2.43.pdf
Size:
334.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Collections