Deformačně napěťová analýza osově symetrického tělesa, řešena analyticky a numericky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou osově symetrického tělesa. Jako vhodné osově symetrické těleso byl zvolen píst spalovacího motoru. Práce obsahuje rozbor zatížení pístu, možnosti výpočtu osově symetrického tělesa, dále pak rešerši historicky používaných přístupů a vyhodnocení napětí. V praktické části práce byl spočítán konkrétní píst spalovacího motoru jednak pomocí analytických modelů (vetknutá, podepřená deska a složené těleso) a také pomocí metod konečných prvků v systému ANSYS. V závěru práce bylo vše zhodnoceno a porovnáno.
The bachelor’s thesis deals with stress-strain analysis of axisymmetric body. As suitable axisymmetric body was chosen combustion engine piston. Thesis includes study of piston loads and possibilities of stress-strain calculations. This is followed by research in field of historical approaches of stress-strain calculations and tension evaluating and classification. In the practical part of thesis, analytical solution was solved with different computational models – fixed plate, supported plate and composite body – composed of shell and plate. After solving analytical models, numerical approach took place; FEM with different resolutions was used in ANSYS system. In conclusion of the thesis, all data and result were compared and appropriate conclusions were made.
Description
Citation
MÍVALT, T. Deformačně napěťová analýza osově symetrického tělesa, řešena analyticky a numericky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. László Iván, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Posluchač představil běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Následně odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO