Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno

but.committeeIng. arch. Tomáš Havlíček (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)cs
but.defence- studentka představila radnici v kontextu minulosti a budoucnosti své SWOT analýzy, ze které vyšlo že současný stav náměstí působí těžce - představení lokality - hmota je jednoduchá i fasádní řešení v návaznosti na okolí - otevřený subtilní partner horizontální a vertikální atria jako konektivita návrhu - materiálové řešení jednoduché s výraznými prvky vzdušnost do návrhu s zakomponovala před prostor návrhu a vysvětlila provoz budovy po uzavření části radnice využití perforovaného plechu nejen jako materiálu s různou tloušťkou perforace - byly předčteny posudky oponenta vedoucího práce - reagovala na otázky oponenta příklady ze zahraničí materiály dřevo nebo ocel, nahrazení železobetonu - přístup ocenila komise otázku základu měla jasnou představu ohledně složení zeminy - studentka zakomponovala fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo jako environmentální vrstvu - Studentka reagovala na otázky komise - Studentka práci obhájilacs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNový, Vítězslavcs
dc.contributor.authorJuřičková, Adélacs
dc.contributor.refereeVlček, Zuzanacs
dc.date.accessioned2023-06-03T07:57:19Z
dc.date.available2023-06-03T07:57:19Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem radnice v centru Starého Brna, na Mendlově náměstí. Práce vychází ze situace nové urbanistické koncepce Mendlova náměstí, která je součástí zadání. Cílem je na předem určené parcele, která nahrazuje tramvajovou smyčku, navrhnout úřad pro Staré Brno na téma connectivity/democratic city. Radnice by neměla být jen nudný nepřehledný prostor, který se mimo úřední hodiny uzavře, měla by být otevřená lidem. Měla by spojovat a nabízet různé způsoby jejího využití. Smyslem projektu je oživení Mendlova náměstí a hledání možností, jak propojit pojmy radnice/connectivity/democratic city a vytvořit tak příjemný prostor pro úředníky i návštěvníky.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the design of the town hall in the center of Old Brno, on Mendel Square. The work is based on the situation of the new urban concept of Mendel Square, which is part of the assignment. The goal is to design an office for Old Brno on the theme of connectivity/democratic city on a predetermined parcel that replaces the tram loop. The town hall shouldn't just be a boring, cluttered space that closes out of office hours, it should be open to people. It should connect and offer different ways of use. The purpose of the project is to revive Mendel Square and to find ways to connect the concepts of town hall/connectivity/democratic city and create a pleasant space for officials and visitors.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationJUŘIČKOVÁ, A. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.cs
dc.identifier.other151439cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/209470
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectradnicecs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectStaré Brnocs
dc.subjectMendlovo náměstícs
dc.subjectconnectivitycs
dc.subjectdemocratic citycs
dc.subjecttown hallen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectOld Brnoen
dc.subjectMendel Squareen
dc.subjectconnectivityen
dc.subjectdemocratic cityen
dc.titleConnectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brnocs
dc.title.alternativeConnectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brnoen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2023-05-15cs
dcterms.modified2023-06-02-11:07:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid151439en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.06.03 09:57:19en
sync.item.modts2023.06.03 08:14:12en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
61.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
36.79 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_151439.html
Size:
6.55 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_151439.html
Collections