Povrchové charakteristiky a materiály válců spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je odbornou rešerší a zabývá se problematikou pracovních povrchů válců spalovacích motorů. Uvádí technologie a koncepty, jež jsou uplatňovány v produkci pístových spalovacích motorů v současné době. Charakteristika každé z těchto technologií obsahuje popis výrobních procesů, dokončovacích operací a nejčastějších aplikací. Dále jsou uvedeny vlastnosti, struktury a dosahované drsnosti povrchů vytvořených těmito dostupnými technologiemi.
This work is professional research and addresses the issues of working surfaces of cylinders of internal combustion engines. It describes the technologies and concepts that are applied in the production of internal combustion engines currently. The characteristics of each of these technologies provides a description of the production process, finishing and the most common applications. Furthermore, the properties, structure, and achieved surface roughness created by these technologies are available.
Description
Citation
ZLOCH, J. Povrchové charakteristiky a materiály válců spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student seznámil komisi s průběhem tvorby, obsahem a závěry své bakalářské práce. Poté zodpověděl následující otázky oponenta: 1. Uveďte aké iné parametre (okrem v tejto práci popísaných) štruktúry povrchu vstupujú do výpočtu kontaktného tlaku podľa teórie Greenwooda a Trippa. - zodpovězeno 2. Uveďte príklady na zmenu koeficientu trenia niektorej súčiastky spaľovacieho motora vplyvom použitia povrchových úprav. + vyjasnění doplňujících otázek, - zodpovězeno. Otázky komise: 1) Režimy mazání - Stribeck curve - částečně zodpovězeno + doplňující otázky (podmínky oddělení kontaktních dvojic mazacím filmem) - zodpovězeno. 2) Použití technologií výroby bloků pro spalovací motory. - nepřesně zodpovězeno 3) Teploty vložky válce spalovacího motoru - částečně zodpovězeno 4) Spalovací motory - hodnoty dosahovaných spalovacích tlaků - řádově zodpovězeno 5) Rozdíly teplot spalovacích motorů vzduchem/kapalinou chlazených motorů - převážně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO