Návrh řízení bezkartáčových DC motorů v prostředí Matlab/Simulink nebo LabView

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Ve své práci se budu zabývat modelem PI a PID regulátoru na BLDC motorech. Ze začátku vás seznámím s DC motory a jejich matematickým modelem. Posléze se zaměřím na BLDC motory a na jejich matematický model. Matematické modely jsou používány na BLDC motorech s použitím PI a PID regulátorů. K sestrojení těchto modelů je používán Matlab / Simulink. Po naprogramování modelů následuje jejich porovnání, ze kterého je patrné, že je nejlepší používat PID regulátor.
In my work I deal with Model PI and PID controller for BLDC motors. In the beginning, you'll meet the DC motors and their mathematical model. Then I will focus on BLDC motors and their mathematical model. Mathematical models are used for BLDC motors using PI and PID controllers. The construction of these models is used Matlab / Simulink. After programming model followed by comparison, from which it is apparent that it is best to use a PID controller.
Description
Citation
SVOZÍLEK, M. Návrh řízení bezkartáčových DC motorů v prostředí Matlab/Simulink nebo LabView [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO