Současný stav a vývojové tendence v konstrukci diferenciálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce bylo sestavit přehled konstrukčních typů diferenciálů osobních aut. Práce má rešeršní charakter, tudíž se zde nevyskytuje žádný vlastní konstrukční návrh, ale obsahuje všechny nejpoužívanější typy diferenciálů. Případně může tato práce sloužit jako učební pomůcka pro odborné školy.
The aim of graduated work was showed overview construction types of differential gears of passenger vehicles. The work has recherche charakter therefore it is without own systems design only contains all types of the most use differential gears. Eventually the essay can be used like learning aid for the technical school.
Description
Citation
HERKA, M. Současný stav a vývojové tendence v konstrukci diferenciálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO